Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:47 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa

04:00

26.1°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.15 km/giờ

07:00

26.1°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.25 km/giờ

10:00

25.8°C / 27.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.14 km/giờ

13:00

26.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.66 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.61 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.28 km/giờ

22:00

26.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.12 km/giờ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
25.6/ 31.7°
Áp suất

994 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.45 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.93 km/giờ

07:00

27.7°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.6 km/giờ

10:00

32.9°C / 39.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
2.83 km/giờ

13:00

35.5°C / 42.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.61 km/giờ

16:00

34.6°C / 41.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.06 km/giờ

19:00

30°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.78 km/giờ

22:00

29.9°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.34 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 30.1°
Sáng/Tối
27.8/ 33.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Nhiều mây

01:00

28.1°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.16 km/giờ

04:00

27.5°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.33 km/giờ

07:00

28.2°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.43 km/giờ

10:00

32.9°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.36 km/giờ

13:00

35.5°C / 42.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.68 km/giờ

16:00

35.6°C / 42.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.8 km/giờ

19:00

32.2°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.33 km/giờ

22:00

30.1°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.02 km/giờ
Ngày/Đêm
36.4/ 30.7°
Sáng/Tối
30.2/ 33.8°
Áp suất

997 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Nhiều mây

01:00

29.3°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.4 km/giờ

04:00

29.7°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.62 km/giờ

07:00

30.6°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.11 km/giờ

10:00

34.3°C / 41.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.64 km/giờ

13:00

36.6°C / 43.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.1 km/giờ

16:00

37.1°C / 44.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
0.32 km/giờ

19:00

33.4°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.08 km/giờ

22:00

30.5°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.66 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Thấp/Cao

25.1°/35.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0