Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:24 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
27/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Từ Sơn
Đã cập nhật 10 phút trước
Sương mờ 27°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

4.3 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0