Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:31 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Từ Sơn
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa vừa 29°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

6.52