Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:54 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
26.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 26.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.6°
Sáng/Tối
22.5/ 27.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 24.6°
Sáng/Tối
21.8/ 29.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.1/ 24.4°
Sáng/Tối
22.3/ 27.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 13°
Sáng/Tối
23.7/ 17.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.2/ 11.2°
Sáng/Tối
12.3/ 12.9°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.7/ 12.1°
Sáng/Tối
11.9/ 12.1°
Áp suất

1026 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11.6/ 12.9°
Sáng/Tối
10.2/ 12.3°
Áp suất

1029 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.7/ 15.2°
Sáng/Tối
13.8/ 22.4°
Áp suất

1027 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây cụm
Đã cập nhật 15 phút trước
Sương mờ 23.2°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

22.7°/27.8°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

3.8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0.01