Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:13 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 28.5°
Sáng/Tối
26.2/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Sương mờ 25.7°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

25.2°/33.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

3.3 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0.11