Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:01 | 23/07/2024
Thấp/Cao
24.6/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
25.6/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.2/ 31.8°
Tầm nhìn
9.38 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.6/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.2/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27.1/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.7°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Thấp/Cao

24.9°/32.4°

Độ ẩm

100%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

2.4 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0.77