Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:25 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Ánh sáng cường độ mưa phùn 20°

C

F

Ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

2.4 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0