Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa nhẹ
Từ Sơn
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết