Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:36 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
17/ 17.9°
Sáng/Tối
14.6/ 17.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 18.7°
Sáng/Tối
18/ 19.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.8/ 20.4°
Sáng/Tối
18.8/ 21.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19.4°
Sáng/Tối
19.3/ 20.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.3/ 20.4°
Sáng/Tối
18.3/ 22.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21.4°
Sáng/Tối
20.9/ 21.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 13.4°
Sáng/Tối
15.4/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.7/ 13.2°
Sáng/Tối
12.6/ 13.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 17.3°
Sáng/Tối
14/ 18.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.1/ 22.5°
Sáng/Tối
18.6/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 24.3°
Sáng/Tối
22.6/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.4°
Sáng/Tối
23/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 23.2°
Sáng/Tối
22.8/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.4°
Sáng/Tối
22.6/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Sương mờ 13.5°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

13.2°/19.8°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

13.9 °C

Chỉ số UV

0