Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:08 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mây cụm
Từ Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0