Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:24 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.6/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 29.3°
Sáng/Tối
27.8/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 29.3°
Sáng/Tối
29/ 31.6°
Áp suất

996 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 30.3°
Sáng/Tối
29.8/ 33.3°
Áp suất

993 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 31.8°
Sáng/Tối
28.9/ 32.6°
Áp suất

993 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 30.1°
Sáng/Tối
29.4/ 33°
Áp suất

994 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 30.7°
Sáng/Tối
30.3/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 30.2°
Sáng/Tối
29.4/ 33.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29.6°
Sáng/Tối
30.3/ 32.7°
Áp suất

997 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.6/ 28.6°
Sáng/Tối
29.3/ 30.6°
Áp suất

997 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.6°
Sáng/Tối
30/ 29.7°
Áp suất

997 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 28.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 29.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Thấp/Cao

26.6°/34.1°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0