Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:39 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 31°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 40°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
29/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.54