Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
14.8/ 18.8°
Sáng/Tối
14.5/ 19.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây

16:00

15.1°C / 15.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.61 km/giờ

19:00

17.8°C / 17.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.81 km/giờ

22:00

18.6°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.65 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19.3°
Sáng/Tối
17.8/ 19.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây

01:00

17.9°C / 18.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.19 km/giờ

04:00

17.7°C / 17.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.71 km/giờ

07:00

17.5°C / 17.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.22 km/giờ

10:00

18.9°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.2 km/giờ

13:00

19.4°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.72 km/giờ

16:00

20.6°C / 20.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.41 km/giờ

19:00

19.6°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.71 km/giờ

22:00

19.8°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.53 km/giờ
Ngày/Đêm
19.7/ 17.7°
Sáng/Tối
18.2/ 18.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ

01:00

19.4°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.2 km/giờ

04:00

18.9°C / 19.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.1 km/giờ

07:00

18.1°C / 18.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.83 km/giờ

10:00

19.7°C / 19.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.02 km/giờ

13:00

20.7°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.98 km/giờ

16:00

19.9°C / 19.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.85 km/giờ

19:00

18.7°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.12 km/giờ

22:00

17.9°C / 17.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.39 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20.5°
Sáng/Tối
17.9/ 20.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ

01:00

17.9°C / 17.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.13 km/giờ

04:00

17.1°C / 17.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.75 km/giờ

07:00

17.5°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.87 km/giờ

10:00

18.3°C / 18.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.15 km/giờ

13:00

20.6°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.12 km/giờ

16:00

20.6°C / 21.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.18 km/giờ

19:00

20.5°C / 21.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.9 km/giờ

22:00

20.5°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.46 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

13.4°/19.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

8.9 °C

Chỉ số UV

2.17