Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:02 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa

07:00

27.3°C / 31.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.98 km/giờ

10:00

30.4°C / 36.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
3.77 km/giờ

13:00

32.6°C / 39.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
66%
3.82 km/giờ

16:00

32.1°C / 39°C
Mưa vừa Mưa vừa
68%
4.01 km/giờ

19:00

28°C / 33.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
3.82 km/giờ

22:00

28.5°C / 32.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.11 km/giờ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
26.3/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa

01:00

26.5°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.09 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.95 km/giờ

07:00

27.1°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.97 km/giờ

10:00

31.5°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.5 km/giờ

13:00

34°C / 40.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
2.94 km/giờ

16:00

32.6°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.79 km/giờ

19:00

29.9°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.53 km/giờ

22:00

28.7°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.55 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:39
Mưa vừa

01:00

27.9°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.03 km/giờ

04:00

26.5°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.87 km/giờ

07:00

27.5°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.35 km/giờ

10:00

31.2°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
5.18 km/giờ

13:00

33.5°C / 40.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
3.48 km/giờ

16:00

32.6°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.91 km/giờ

19:00

29.5°C / 34.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
2.07 km/giờ

22:00

27.6°C / 31.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 28.5°
Áp suất

999 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa nhẹ

01:00

27.7°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.51 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.69 km/giờ

07:00

28.4°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.46 km/giờ

10:00

31.4°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.43 km/giờ

13:00

33°C / 40.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.78 km/giờ

16:00

32.3°C / 39.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
3.52 km/giờ

19:00

28.3°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.96 km/giờ

22:00

28.4°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.94 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Thấp/Cao

26.8°/33.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

6.56 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0