Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:59 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

13.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Huyện Tiên Du
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0