Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:48 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

61%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.24 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0