Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:02 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
17.1/ 18.1°
Sáng/Tối
12.3/ 18.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 16.4°
Sáng/Tối
18.7/ 19.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 12.3°
Sáng/Tối
13.6/ 12.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.7/ 15.2°
Sáng/Tối
12.9/ 15.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 17.4°
Sáng/Tối
14.3/ 19.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 22.5°
Sáng/Tối
18.9/ 24.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.4°
Sáng/Tối
22.2/ 26.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.5/ 16.6°
Sáng/Tối
18.7/ 17.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.9/ 14.8°
Sáng/Tối
15.2/ 15.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 14.6°
Sáng/Tối
14/ 14.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.2/ 16.3°
Sáng/Tối
14.6/ 16.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 16.9°
Sáng/Tối
15.9/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 15.8°
Sáng/Tối
16.3/ 15.1°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 17.2°
Sáng/Tối
17/ 18.9°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 12.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Thấp/Cao

12.5°/22.2°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

8.3 °C

Chỉ số UV

0.08