Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:52 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 31°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 31°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
30/ 34°
Áp suất

995 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
30/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Huyện Tiên Du
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

27°/38°

Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

7.16