Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:36 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 19°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1024 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mây thưa
Huyện Tiên Du
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:28
Thấp/Cao

18°/31°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0