Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:00 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 28.4°
Áp suất

996 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 31°
Áp suất

994 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.1/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 35°
Áp suất

995 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 29.3°
Sáng/Tối
29.8/ 31.9°
Áp suất

998 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

999 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.4°
Sáng/Tối
26.4/ 25.7°
Áp suất

996 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.5°
Áp suất

998 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.8/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.5°
Áp suất

998 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 31.2°
Áp suất

996 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 30°
Sáng/Tối
29.7/ 32.2°
Áp suất

996 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 27.4°
Sáng/Tối
30.2/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.3°
Sáng/Tối
27/ 30.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa nhẹ 28.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Thấp/Cao

25.3°/36.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0