Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:03 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.2/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.8/ 33.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.9/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.3/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Thấp/Cao

25.8°/37.3°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.88 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.16