Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:19 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
25.3/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 27.8°
Sáng/Tối
25/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 28.2°
Sáng/Tối
26/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.9/ 36.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 36.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 34.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.5°
Sáng/Tối
27.5/ 34.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Thấp/Cao

25.4°/33.8°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0