Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:17 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây thưa
Huyện Tiên Du
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0