Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:36 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Tiên Du
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết