Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:15 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
20.2/ 19.7°
Sáng/Tối
18.8/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 21.8°
Sáng/Tối
19/ 24.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 20.8°
Sáng/Tối
20.8/ 21.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.9°
Sáng/Tối
19.5/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.8/ 22.2°
Sáng/Tối
19.8/ 27.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
23.5/ 23.4°
Sáng/Tối
22/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 28.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Thấp/Cao

19.4°/25.2°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

0.5