Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
19.7/ 18.9°
Sáng/Tối
18.2/ 19.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 21.8°
Sáng/Tối
18/ 22.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 19.2°
Sáng/Tối
20.5/ 20.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20.6°
Sáng/Tối
19.3/ 26.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21.5°
Sáng/Tối
18.6/ 25.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.2/ 23.5°
Sáng/Tối
21.5/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 25.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 24.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 26.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23°
Sáng/Tối
22.5/ 28.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 19.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Thấp/Cao

18.4°/23.9°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.53 km/giờ

Điểm ngưng

14.9 °C

Chỉ số UV

0.6