Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:42 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 25.6°
Sáng/Tối
26.7/ 25.3°
Áp suất

997 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 29.9°
Áp suất

996 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 30.4°
Áp suất

993 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.3°
Sáng/Tối
29/ 31.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 25.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.5/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 26.2°
Áp suất

996 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 26.1°
Áp suất

999 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.7°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Thấp/Cao

25.3°/32.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.44 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.96