Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:29 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:31
Mây cụm
Huyện Tân Yên
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.81

Tin tức thời tiết