Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:24 | 13/06/2024
Thấp/Cao
29.2/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.3/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.2/ 34.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.4/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Thấp/Cao

27.5°/34.1°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3 km/giờ

Điểm ngưng

28.9 °C

Chỉ số UV

0