Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:04 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

9.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Ít mây
Huyện Tân Yên
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0