Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:18 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
25.5/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 29.1°
Sáng/Tối
27.8/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.5°
Sáng/Tối
28/ 28.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.9/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 34.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 34.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 24°
Sáng/Tối
23.3/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Thấp/Cao

25.1°/34.7°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0