Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:53 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
13.8/ 13.6°
Sáng/Tối
13.5/ 13.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.5/ 13.5°
Sáng/Tối
13.1/ 14.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.9/ 13.4°
Sáng/Tối
13/ 14.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.8/ 12.7°
Sáng/Tối
12.3/ 13.4°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.8/ 16.6°
Sáng/Tối
13.2/ 15.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 15.2°
Sáng/Tối
17/ 16.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.6/ 11.3°
Sáng/Tối
14.8/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.9/ 12.7°
Sáng/Tối
11.4/ 12.1°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.8/ 14.6°
Sáng/Tối
12.5/ 14.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 18.3°
Sáng/Tối
15.2/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 21.3°
Sáng/Tối
19.8/ 22.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 21.7°
Sáng/Tối
21.7/ 23.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.3/ 22.5°
Sáng/Tối
21.4/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 20.5°
Sáng/Tối
22/ 22.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21.1°
Sáng/Tối
20.3/ 22.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 17.4°
Sáng/Tối
21.8/ 18.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18°
Sáng/Tối
16.3/ 19.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.9°
Sáng/Tối
18.1/ 23.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.3°
Sáng/Tối
22.7/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 23.7°
Sáng/Tối
23.3/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.4/ 22.8°
Sáng/Tối
24.7/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.9/ 26.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 22.5°
Sáng/Tối
23/ 25.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 20.4°
Sáng/Tối
20.6/ 24.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.5/ 28.8°
Sáng/Tối
21.6/ 28.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:07
Mây thưa
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Thấp/Cao

13.2°/19.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

11.8 °C

Chỉ số UV

0