Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:57 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Tân Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:37
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0.33