Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:56 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

997 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Huyện Lục Ngạn
Đã cập nhật 5 phút trước
Ít mây 32°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.68 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.3