Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:53 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.09 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0