Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:54 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.59