Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:10 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 28.7°
Sáng/Tối
26/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.1/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 33.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
29/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Thấp/Cao

27.2°/35.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0