Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa vừa
Huyện Lục Ngạn
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.78