Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:37 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
20/ 14°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Nhiều mây
Huyện Lục Ngạn
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:36
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0