Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:50 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0