Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:24 | 28/02/2024
Thấp/Cao
18.6/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.9/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.5/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.3/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21.6/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.8/ 18.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.5/ 16.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15.9/ 15.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:57
Thấp/Cao

13.2°/21.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

11.4 °C

Chỉ số UV

0