Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.9/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.3°
Sáng/Tối
29.6/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.2°
Sáng/Tối
29.6/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.7/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
28.4/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
28.2/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.8°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 31.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

996 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29°
Sáng/Tối
29.8/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 31.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 30.7°
Sáng/Tối
29.2/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.5°
Sáng/Tối
29.5/ 31.9°
Áp suất

997 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.8/ 31.9°
Áp suất

997 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

997 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 28.7°
Áp suất

998 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Thấp/Cao

25.7°/32.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0