Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:21 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Nhiều mây
Huyện Lục Ngạn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.9 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

2.58