Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
29/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26.4°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.9/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.7/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28.6/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 26.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Thấp/Cao

24.8°/34.4°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0