Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:32 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0