Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:36 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa cường độ nặng
Huyện Lục Ngạn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:47
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0