Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:49 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:40
Thấp/Cao

10°/24°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

-2 °C

Chỉ số UV

0