Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:52 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
35/ 29.3°
Sáng/Tối
29/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.4/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 29.6°
Sáng/Tối
27.5/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.8°
Sáng/Tối
26.2/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 33.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Thấp/Cao

28°/34.8°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0