Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:00 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 25.8°
Sáng/Tối
27.8/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
26.8/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Thấp/Cao

25.2°/29.7°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0.78