Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:56 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
36.8/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.2°
Sáng/Tối
27.9/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.7°
Sáng/Tối
29.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.9/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.3/ 25.2°
Sáng/Tối
27/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.6°
Sáng/Tối
25.3/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Thấp/Cao

27.9°/35.9°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.82 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0