Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:20 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
24/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
24/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
23.4/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.5°
Sáng/Tối
25.2/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

24.8°/30.5°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

3.91