Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:14 | 15/07/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.1°
Tầm nhìn
8.07 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 26°
Tầm nhìn
6.9 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:26
Thấp/Cao

24.8°/29.6°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.55 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.82