Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:59 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Thấp/Cao

24.7°/32.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

1.2