Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:29 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Thấp/Cao

24.7°/28.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0.57