Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:52 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
13/
Áp suất

1016 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1018 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
7/ 10°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1021 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
8/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:00
Mưa nhẹ
Huyện Văn Chấn
Đã cập nhật 26 phút trước
Ít mây 14°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:42
Thấp/Cao

14°/19°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.51