Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:26 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8.13 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0