Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:14 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Văn Chấn
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

1.46 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết