Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:05 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
31/ 24.9°
Sáng/Tối
24.5/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 25.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 25.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Thấp/Cao

23.2°/31.5°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

6.19