Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:13 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
10/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:49
Thấp/Cao

10°/24°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

0