Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:12 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
19.7/ 15.3°
Sáng/Tối
15.3/ 15.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 16.4°
Sáng/Tối
15.7/ 17.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.3/ 17.5°
Sáng/Tối
16.9/ 17.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 18.9°
Sáng/Tối
16/ 18.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.8/ 20.8°
Sáng/Tối
19.9/ 20.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13.2°
Sáng/Tối
18.3/ 14.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 12.9°
Sáng/Tối
11.9/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 16.7°
Sáng/Tối
12.3/ 17.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 20.6°
Sáng/Tối
16.1/ 21.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 24°
Sáng/Tối
19.1/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:07
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 15.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:03
Thấp/Cao

15.1°/23.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

6.46 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

14.2 °C

Chỉ số UV

0