Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:19 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Thấp/Cao

24°/37°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0