Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:49 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Văn Chấn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 13°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Thấp/Cao

12°/23°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0