Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 28.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 28.5°
Áp suất

996 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

996 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 26.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25.4°
Sáng/Tối
26.4/ 25.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 25.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:45
Thấp/Cao

24.5°/31.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

8.37 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

11.73