Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:22 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Huyện Văn Chấn
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.01