Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:58 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

998 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Huyện Văn Chấn
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Thấp/Cao

21°/23°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

0.12 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0