Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:45 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:40
Mưa nhẹ
Huyện Văn Chấn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0