Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:09 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.7/ 26.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.6°
Sáng/Tối
27.3/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.5/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Thấp/Cao

24.8°/32.9°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0