Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:13 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.85