Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:16 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:13
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0