Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:48 | 22/04/2024
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.4/ 24.7°
Tầm nhìn
7.94 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.6°
Tầm nhìn
9 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.1/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Thấp/Cao

24.6°/32.7°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.47