Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:08 | 21/04/2024
Mây cụm 22.1°

Mây cụm

Cảm giác như 23.1°.

Thấp/Cao
18.4°/25.5°
Độ ẩm
84%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.36 km/giờ
Điểm ngưng
20.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
627.52
NH3
4.18
NO
0
NO2
6.51
O3
51.5
PM10
26.96
PM25
23.57
SO2
2.41

Thời tiết Xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo trong 12h tới

Thời tiết Xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo những ngày tới

Lượng mưa Xã Tam Quan - Huyện Tam Đảo những ngày tới