Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:53 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Ít mây
Huyện Tam Đảo
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0