Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:23 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0