Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:12 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
21.2/ 20.2°
Sáng/Tối
22.9/ 21°
Áp suất

998 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.6/ 21.5°
Sáng/Tối
20.2/ 24.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22/ 26.4°
Áp suất

995 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.9°
Sáng/Tối
22.2/ 25.2°
Áp suất

996 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
23.9/ 27.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.4°
Sáng/Tối
24.8/ 23.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 22.2°
Sáng/Tối
21.2/ 23.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 21.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Thấp/Cao

20.9°/28.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

0.69