Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:45 | 27/01/2023
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 10°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Thấp/Cao

6°/17°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0