Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 04/12/2023
Thấp/Cao
14.9/ 14.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.9/ 14.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.9/ 14.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.5/ 15.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.1/ 16.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.1/ 17.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.4/ 17.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 15.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Thấp/Cao

14.5°/19.9°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

12.2 °C

Chỉ số UV

0.38