Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:18 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
6/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 17°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Thấp/Cao

9°/18°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

-1 °C

Chỉ số UV

0