Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:59 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 22.7°
Sáng/Tối
24.3/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.6°
Sáng/Tối
22.1/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.5°
Sáng/Tối
22.1/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.4°
Sáng/Tối
22.1/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.6°
Sáng/Tối
22.2/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 23.1°
Sáng/Tối
24.5/ 23.6°
Áp suất

997 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 21.5°
Sáng/Tối
22.4/ 21.2°
Áp suất

988 mb

Gió

13.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23.1/ 21.4°
Sáng/Tối
20.8/ 21.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 22.1°
Sáng/Tối
21.6/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Thấp/Cao

22.8°/31.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

2.56