Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:45 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
9/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
10/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Bầu trời quang đãng
Huyện Tam Đảo
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Thấp/Cao

9°/20°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0