Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
15.9/ 14.8°
Sáng/Tối
13.7/ 14.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.8/ 16.6°
Sáng/Tối
14.3/ 18.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.3/ 15.5°
Sáng/Tối
15.3/ 15.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.5/ 16.8°
Sáng/Tối
14.8/ 20.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.3/ 17.5°
Sáng/Tối
14.3/ 21.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
19.2/ 19.3°
Sáng/Tối
16.2/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.2/ 19.8°
Sáng/Tối
18.4/ 21.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 20°
Sáng/Tối
18.6/ 22.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 19.2°
Sáng/Tối
18.6/ 20.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18.7°
Sáng/Tối
18.3/ 23.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Thấp/Cao

14.8°/19.8°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

12.6 °C

Chỉ số UV

0.38