Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:09 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Huyện Tam Đảo
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

6.52