Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:14 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
10.4/ 8.8°
Sáng/Tối
10.1/ 9.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.5/ 9.7°
Sáng/Tối
8.4/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.2/ 8.9°
Sáng/Tối
8.3/ 10.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.4/
Sáng/Tối
8.8/ 9.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 11.7°
Sáng/Tối
8.9/ 11.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 11°
Sáng/Tối
11.8/ 12.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9.6/ 6.9°
Sáng/Tối
10/ 7.2°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/ 8.6°
Sáng/Tối
6.2/ 8.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.2/ 9.5°
Sáng/Tối
7.5/ 10.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 14.9°
Sáng/Tối
10.5/ 15.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.7/ 16.9°
Sáng/Tối
14.1/ 18.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16.2°
Sáng/Tối
16.9/ 19.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21.1/ 17.1°
Sáng/Tối
17.8/ 19.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 16.5°
Sáng/Tối
16.8/ 17.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 16.3°
Sáng/Tối
15.4/ 18.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.5/ 13°
Sáng/Tối
16.5/ 14.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.2/ 14.3°
Sáng/Tối
12.9/ 15.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 18.2°
Sáng/Tối
14.6/ 19.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 18.9°
Sáng/Tối
17.7/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.2/ 19.1°
Sáng/Tối
17.7/ 21.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.3/ 19.6°
Sáng/Tối
18.2/ 23.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 18.3°
Sáng/Tối
18.8/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 19.2°
Sáng/Tối
18.3/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 20.7°
Sáng/Tối
19.8/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 22.1°
Sáng/Tối
20.1/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21.4/ 18.9°
Sáng/Tối
20.4/ 21.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 19.7°
Sáng/Tối
18.7/ 23.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.1/ 17.4°
Sáng/Tối
18.8/ 20.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16.4°
Sáng/Tối
15.2/ 20.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.9°
Sáng/Tối
16.5/ 25.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mây thưa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 8.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Thấp/Cao

9.1°/16.7°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

8.4 °C

Chỉ số UV

0