Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/
Sáng/Tối
15/ 10°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1014 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1019 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1020 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1023 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
7/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1020 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
12/ 10°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Huyện Tam Đảo
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.11 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0