Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:36 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mây thưa
Huyện Tam Đảo
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0