Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:40 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Thấp/Cao

19°/32°

Độ ẩm

33%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.61 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0.49