Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:19 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

996 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

998 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

999 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

997 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

997 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

998 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Huyện Tam Đảo
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.88