Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
28/ 22.1°
Sáng/Tối
20.3/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 21.1°
Sáng/Tối
20.5/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 21.4°
Sáng/Tối
21/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 23°
Sáng/Tối
21.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 24.8°
Sáng/Tối
22.4/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 21.8°
Sáng/Tối
22.4/ 23.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 22.2°
Sáng/Tối
20.4/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23°
Sáng/Tối
21.9/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.9°
Sáng/Tối
22.6/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 22.2°
Sáng/Tối
22.7/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.6°
Sáng/Tối
21.9/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 20.6°
Sáng/Tối
22.4/ 24.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19.6°
Sáng/Tối
19.2/ 19.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 19°
Sáng/Tối
18.1/ 20.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.2/ 19.4°
Sáng/Tối
19.3/ 20.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 22.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Thấp/Cao

20.2°/28.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

0