Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa vừa
Huyện Tam Đảo
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

9.23