Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:05 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mây thưa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0