Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:39 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 35.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
24/ 34.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29.9°
Sáng/Tối
26.4/ 39.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 28.6°
Sáng/Tối
26.7/ 39.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.2/ 29.6°
Sáng/Tối
26.5/ 40.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

25.6°/36.2°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

5.78