Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:59 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Thấp/Cao

21°/38°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.15