Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:48 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
16.4/ 14.7°
Sáng/Tối
13.7/ 15.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.2/ 19.4°
Sáng/Tối
14.5/ 21.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23.9°
Sáng/Tối
19.3/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 25.7°
Sáng/Tối
22.5/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 23.4°
Sáng/Tối
23.3/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.6/ 20.9°
Sáng/Tối
20.7/ 20.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 19.3°
Sáng/Tối
18.6/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.2/ 20.9°
Sáng/Tối
18.9/ 20.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.7°
Sáng/Tối
20.2/ 20.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.1°
Sáng/Tối
19.3/ 18.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 18.9°
Sáng/Tối
19/ 18.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 22.6°
Sáng/Tối
19.1/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.2°
Sáng/Tối
22.3/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.7°
Sáng/Tối
23.4/ 25.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 19°
Sáng/Tối
19.5/ 18.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 17.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Thấp/Cao

14.4°/28.6°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

7.9 °C

Chỉ số UV

1.93