Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:15 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
27.8/ 34.7°
Áp suất

996 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
29.5/ 34.2°
Áp suất

998 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 25.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 25.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 29.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 29.5°
Sáng/Tối
27.4/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.4°
Sáng/Tối
28.5/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 30.6°
Sáng/Tối
27.9/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 31°
Sáng/Tối
28.1/ 33°
Áp suất

997 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Thấp/Cao

27.2°/38.1°

Độ ẩm

81%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0