Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:15 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
14.4/ 17.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:59
Mưa nhẹ

10:00

14.7°C / 14.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.2 km/giờ

13:00

16.1°C / 15.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.17 km/giờ

16:00

17.6°C / 17.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.58 km/giờ

19:00

17.8°C / 17.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.65 km/giờ

22:00

17.3°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
18.2/ 18.6°
Sáng/Tối
18/ 19.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:59
Mưa nhẹ

01:00

17.8°C / 17.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.84 km/giờ

04:00

17.5°C / 17.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.56 km/giờ

07:00

17.7°C / 17.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.58 km/giờ

10:00

18.1°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.17 km/giờ

13:00

19.2°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.65 km/giờ

16:00

19.9°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.68 km/giờ

19:00

20°C / 19.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.31 km/giờ

22:00

18.6°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20.7°
Sáng/Tối
18.5/ 20.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:00
Mưa nhẹ

01:00

18.1°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.84 km/giờ

04:00

18.6°C / 18.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.14 km/giờ

07:00

18.9°C / 19.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.49 km/giờ

10:00

19.7°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.75 km/giờ

13:00

20.4°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.5 km/giờ

16:00

21.9°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.17 km/giờ

19:00

20.1°C / 20.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.53 km/giờ

22:00

20.3°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.31 km/giờ
Ngày/Đêm
21.7/ 19°
Sáng/Tối
19.5/ 20.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:00
Nhiều mây

01:00

20.8°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.35 km/giờ

04:00

19.4°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.63 km/giờ

07:00

19.2°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.07 km/giờ

10:00

20.9°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.7 km/giờ

13:00

21.7°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.11 km/giờ

16:00

21.2°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.17 km/giờ

19:00

20.3°C / 20.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.58 km/giờ

22:00

20°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.08 km/giờ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.6°
Sáng/Tối
19.7/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.36 km/giờ

04:00

18.1°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.96 km/giờ

07:00

19.6°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.74 km/giờ

10:00

20.7°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.46 km/giờ

13:00

23.5°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.3 km/giờ

16:00

22.9°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.7 km/giờ

19:00

21.7°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.96 km/giờ

22:00

21.8°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.51 km/giờ
Ngày/Đêm
22.4/ 21.2°
Sáng/Tối
21.5/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Mưa nhẹ

01:00

21.3°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.33 km/giờ

04:00

21.1°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.8 km/giờ

07:00

21.9°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 13.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:59
Thấp/Cao

13.9°/19.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.16 km/giờ

Điểm ngưng

11.5 °C

Chỉ số UV

0.03