Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:47 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 26.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa vừa

07:00

26.1°C / 27.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.35 km/giờ

10:00

25.3°C / 27.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.65 km/giờ

13:00

26.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.85 km/giờ

16:00

27.8°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.85 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.08 km/giờ

22:00

26.7°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.3°
Sáng/Tối
25.5/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.6 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.75 km/giờ

07:00

27.6°C / 30.7°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.31 km/giờ

10:00

31.2°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.52 km/giờ

13:00

36°C / 42.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
0.92 km/giờ

16:00

34.2°C / 41.3°C
Mây cụm Mây cụm
65%
1.77 km/giờ

19:00

30.8°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.93 km/giờ

22:00

29.7°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.98 km/giờ
Ngày/Đêm
34.8/ 30.7°
Sáng/Tối
27.4/ 33.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ

01:00

28.8°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.66 km/giờ

04:00

28°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.53 km/giờ

07:00

28.2°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.58 km/giờ

10:00

32.4°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.45 km/giờ

13:00

34.2°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.95 km/giờ

16:00

35.2°C / 42.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.2 km/giờ

19:00

31.3°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.62 km/giờ

22:00

30.7°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.86 km/giờ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.4°
Sáng/Tối
29.4/ 33.1°
Áp suất

997 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ

01:00

29.8°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.7 km/giờ

04:00

29.4°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.52 km/giờ

07:00

29.1°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.05 km/giờ

10:00

34.4°C / 41.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.86 km/giờ

13:00

35.5°C / 42.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
0.84 km/giờ

16:00

36.1°C / 44°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
0.65 km/giờ

19:00

33.2°C / 40.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.66 km/giờ

22:00

30.6°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.33 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 28.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa

01:00

29.4°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.07 km/giờ

04:00

28.1°C / 35.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.64 km/giờ

07:00

28.4°C / 33.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.19 km/giờ

10:00

28.9°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.98 km/giờ

13:00

31.2°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.32 km/giờ

16:00

30.9°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.87 km/giờ

19:00

28.2°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.83 km/giờ

22:00

28.8°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.75 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 26°
Sáng/Tối
27.9/ 26.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.16 km/giờ

04:00

27.3°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.13 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Thấp/Cao

26°/36.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0