Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.1/ 29.4°
Sáng/Tối
28.1/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
41/ 30.3°
Sáng/Tối
29.7/ 34.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.7/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.2/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.1/ 31°
Sáng/Tối
30.4/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.3/ 29.2°
Sáng/Tối
30.1/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.5/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.4/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.9/ 28.6°
Sáng/Tối
29.6/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.1°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
26.8/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 27°
Sáng/Tối
28.5/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.5°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

24.8°/33.8°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0