Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:46 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0