Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mưa nhẹ
Vĩnh Phúc
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.71