Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:42 | 28/03/2023
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

6.31