Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
25.5/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

25.8°/33.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0.58