Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 23/04/2024
Mây cụm 28.1°

Mây cụm

Cảm giác như 30.9°.

Thấp/Cao
26.6°/40.1°
Độ ẩm
68%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.86 km/giờ
Điểm ngưng
22.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
467.3
NH3
9.12
NO
0
NO2
9.77
O3
30.4
PM10
13.7
PM25
8.15
SO2
5.19

Thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Phước - Tiền Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tân Phước - Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Phước - Tiền Giang những ngày tới