Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:53 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
26/ 35.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.1°
Sáng/Tối
26.9/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.8°
Sáng/Tối
26.2/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 28.9°
Sáng/Tối
26.9/ 34.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 34.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa vừa 28.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 32.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:10
Thấp/Cao

26.1°/36°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.61 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0