Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:30 | 04/12/2023
Mây rải rác 31.3°

Mây rải rác

Cảm giác như 36.4°.

Thấp/Cao
23.8°/32.6°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.4 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
5.2

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
427.25
NH3
3.01
NO
0.22
NO2
3.17
O3
117.3
PM10
30.58
PM25
28.67
SO2
4.83

Thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang những ngày tới