Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:59 | 16/06/2024
Nhiều mây 36.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.2°.

Thấp/Cao
25.4°/35.7°
Độ ẩm
43%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.36 km/giờ
Điểm ngưng
21.6 °C
Chỉ số UV
8.18

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
327.11
NH3
3.29
NO
0.29
NO2
3.68
O3
32.19
PM10
4.07
PM25
3.28
SO2
1.28

Thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cai Lậy - Tiền Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang những ngày tới

Lượng mưa Huyện Cai Lậy - Tiền Giang những ngày tới