Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.4/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

23.7°/32.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0