Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:59 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.8°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 24.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.8°
Sáng/Tối
23.9/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 27.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

25.7°/36.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.91 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.7