Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:53 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.2/ 29.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
23.2/ 32.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
23.1/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.2°
Sáng/Tối
22.6/ 29.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

23.6°/33.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0