Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:25 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Nhiều mây

01:00

28.5°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.81 km/giờ

04:00

27.2°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.78 km/giờ

07:00

29.2°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.79 km/giờ

10:00

34.1°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
3.16 km/giờ

13:00

35.7°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
2.94 km/giờ

16:00

34°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
3.85 km/giờ

19:00

30.5°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.61 km/giờ

22:00

29.4°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.7 km/giờ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ

01:00

28.4°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
4.19 km/giờ

04:00

27.7°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.58 km/giờ

07:00

29.2°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.55 km/giờ

10:00

34.6°C / 39.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
3.59 km/giờ

13:00

35.9°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
3.9 km/giờ

16:00

33.2°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
4.41 km/giờ

19:00

30.3°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
4.94 km/giờ

22:00

28.2°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.2 km/giờ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa

01:00

26.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.83 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.35 km/giờ

07:00

27.3°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.81 km/giờ

10:00

33.8°C / 38.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
4.39 km/giờ

13:00

33.8°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
3.32 km/giờ

16:00

30.9°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.28 km/giờ

19:00

28.7°C / 31.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
3.79 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.24 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.83 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.65 km/giờ

10:00

30.3°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.88 km/giờ

13:00

27.1°C / 30.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
2.74 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.49 km/giờ

19:00

26.6°C / 27.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.49 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.02 km/giờ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.75 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.97 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.45 km/giờ

10:00

27.8°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.28 km/giờ

13:00

28.1°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.11 km/giờ

16:00

27.3°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.38 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.83 km/giờ

22:00

26°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.9 km/giờ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

27.4°/36.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0