Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:01 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
22.8/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây

07:00

24°C / 24.9°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.15 km/giờ

10:00

26.3°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
80%
2.68 km/giờ

13:00

29.7°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.91 km/giờ

16:00

31.3°C / 34.8°C
Mây cụm Mây cụm
58%
3.54 km/giờ

19:00

25.9°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
81%
3.09 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.45 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.5°
Sáng/Tối
23.4/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mây rải rác

01:00

23.5°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.88 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.8°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.05 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.23 km/giờ

10:00

30.4°C / 32.4°C
Mây thưa Mây thưa
61%
3.06 km/giờ

13:00

32.4°C / 35°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
2.22 km/giờ

16:00

31.3°C / 34.4°C
Mây thưa Mây thưa
55%
2.61 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.3°C
Mây thưa Mây thưa
79%
3.57 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
2.68 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây

01:00

25°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
83%
2.36 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.92 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.88 km/giờ

10:00

30.8°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.09 km/giờ

13:00

33°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
2.64 km/giờ

16:00

31.2°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.94 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.27 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây

01:00

25.3°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.34 km/giờ

04:00

24.6°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.68 km/giờ

07:00

25.5°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.91 km/giờ

10:00

30.1°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.42 km/giờ

13:00

33°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.82 km/giờ

16:00

31.5°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.56 km/giờ

19:00

26.7°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.74 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.31 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây

01:00

25.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.77 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.76 km/giờ

07:00

25.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.97 km/giờ

10:00

30.6°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.94 km/giờ

13:00

33.1°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.54 km/giờ

16:00

31.1°C / 34.1°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.59 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.38 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.47 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
3.02 km/giờ

04:00

25.5°C / 25.5°C
Mây thưa Mây thưa
89%
3.03 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

22.7°/32.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0