Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:21 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ

13:00

30.3°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.16 km/giờ

16:00

29.1°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.58 km/giờ

19:00

25.2°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.02 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.61 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây

01:00

24.4°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.24 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.53 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.19 km/giờ

10:00

31°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.33 km/giờ

13:00

32.1°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.88 km/giờ

16:00

30.1°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.54 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
82%
3.26 km/giờ

22:00

24°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
91%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.5/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây

01:00

24.9°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.37 km/giờ

04:00

23.6°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.12 km/giờ

07:00

24.1°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.94 km/giờ

10:00

29.4°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
3.17 km/giờ

13:00

30.1°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.06 km/giờ

16:00

29.4°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.85 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.74 km/giờ

22:00

23.1°C / 24.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.2 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.1/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây

01:00

23.7°C / 24.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
2.03 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.76 km/giờ

07:00

24.1°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.87 km/giờ

10:00

29.1°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.76 km/giờ

13:00

33°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.15 km/giờ

16:00

30.4°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.43 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.47 km/giờ

22:00

25.3°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.05 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây rải rác 31.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

23.7°/32.6°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.79